Danh sách Mã số tham gia “Sữa xịn cho con – Xe sang cho mẹ” - Kỳ mở thưởng lần thứ Nhất

Chương trình “Sữa xịn cho con – Xe sang cho mẹ” đã kết thúc nhận đăng ký cho kỳ quay thưởng lần thứ Nhất vào 17h, ngày 29/6/2020.

 

Danh sách chi tiết, mời Bạn vui lòng xem tại đây: Chốt danh sách Kỳ quay thứ nhất-30-6-2020

Căn cứ vào Thể lệ chương trình “Sữa xịn cho con – Xe sang cho mẹ”, Kỳ mở thưởng lần thứ Nhất đủ điều kiện mở thưởng.

 

Giải thưởng của kỳ quay thưởng lần này là 01 Máy tính bảng iPad 10.2 inch Wifi 32GB (2019) giá 9.990.000đ

 

Xem thêm Thể lệ tại: https://purelacmall.vn/sua-xin-cho-con-xe-sang-cho-me

 

 sh

Các câu hỏi liên quan. Xem thêm !