Tầm nhìn và sứ mệnh

DETECHBIO MONG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI VIỆT NAM

Tầm nhìn của DETECHbio:

- Xây dựng DETECHbio trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, sản phẩm chức năng tại Việt Nam.

- Phát triển các sản phẩm và nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khoẻ và phòng ngừa bệnh dựa trên các công nghệ tiên tiến như: công nghệ sinh học, công nghệ Nano…

- Truyền thông và thực hiện các hoạt động cộng đồng nhằm xây dựng ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe toàn diện về cả thể chất và tinh thần.

Sứ mệnh của DETECHbio:

- Mang đến cho khách hàng sự hài lòng và tin cậy bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt.

- Trung thực, hợp tác, sẻ chia và chuyên nghiệp trong kinh doanh và ứng xử nội bộ trong doanh nghiệp.

- Phát triển doanh nghiệp gắn với phát triển con người.

- Phát triển bền vững và ổn định trong xu thế hội nhập.